CCTV, Securitate

Intrebari frecvente

Intrebari frecvente

Control acces

Контроль доступа
>

Sistem de control acces-sunt complexe ?i multiple fa?ete,sisteme electronice de securitate.De fapt, u?a de obicei cu mecaniceblocare sau o Turnichet mecanicecu watchman prea sunt ofel de sisteme de control acces.Mai ?nt?i de toate, sisteme de control acces electronic ofer? posibilitatea de a accesa anumite persoane ?n anumite zone ?i restric?iona accesul persoanelor care nu au drepturi de acces la zona corespunz?toare.

Sisteme mai complexe, inclusivDe obicei, una sau mai multecomputerele pot controlaaccesul ?n func?ie de curentora, ziua din s?pt?m?n? ?i festivzile. Un astfel de sistem poate fitoate evenimentele de protocol:trece de un anumit utilizatorprintr-o usa ?ntr-otimp, ?ncerc?rile neautorizate de aacces la software-ul, etc.v? permite s? ob?ine?i diferitetipuri de rapoarte privind evolu?iile?n sistem o perioad? dede timp. ?n plus, diversesisteme pot avea o largaset de caracteristici suplimentarede exemplu, protec?ia ?mpotriva intr?rii neautorizate ?n local prin care trece cardul altei persoane, reprezentarea grafic? pe ecran a unui plan de calculator de obiect afi?area situa?ii ?ngrijor?toare etc.

Pe l?ng? sistemele sale de func?ia computerizate acces directcontrol de acces potfi utilizate pentru automattimp & prezen?? de controltrecerea unei rute specificateun paznic, diferitedispozitive (sirene, luminietc.) ?n func?ie de evolu?iacare se produc ?n sistem. Multesistemul se conecteaz?Senzori de securitate ?i de focsisteme de alarma si pentru a dezvoltaalarma sau gestionasistem de supraveghere video. De exemplu, atunci c?nd ?ncearc? s? intre ?n incintele utilizator ilegale (prezentare de carte ilegale) va porni VCR ?i va stabili un atacator.

Pentru organiza?ii cu un marenum?rul de angaja?i ?i vizitatori ?n sisteme de control acces pot fi create pentru opera?iunea "extras" trece de locuri de munc?. Date despre vizitatori sau noi angaja?i sunt f?cute la sistemul de baze de datecontrol acces, definiteautoritatea lor privind accesul la anumitespa?iu ?i skip carduri sunt predate.Durata acestor carduri potfi limitate, ?i chiar ?i ?n caz deUitarea de vizitator, prinpontaj devineinutil bucata de plastic.?n mai complexe sisteme potconstruite fotografietitularul cardului ?icu un text de?n caz contrar imprimat pe card. Imagine vor fi stocate ?n baza de date ?i pot fi afi?ate pe un ecran de computer, de exemplu, la prezentarea de cititor de card corespunz?toare la Turnichet intrarea.

Sistem de control acces (SKD) pot fi clasificate ?n:

 • Standalone pentru a gestiona una sau mai multe dispozitive Executive f?r? a fi nevoie pentru a trimite informa?iile la un control de centrale de securitate f?r? supraveghere de c?tre operator;
 • Central? (re?ea)-pentru ac?ionarea dispozitivelor cu schimbul de informa?ii cu punct central de protec?ie ?i control, sistem de management de c?tre operator la datorie;
 • Acoperire universala
 • func?ii ca un standalone?i sisteme de re?ea ruleaz? ?n modul de re?ea, sub ?ndrumarea lui central de control dispozitiv ?i mobile offline dac? ave?i un e?ec hardware de re?ea sau unitate central?. Diagrama bloc generalizate de toate de SKD mai sus este acela?i ?i cuprinde urm?toarele str?zi:
  • dispozitiv de identificare;
  • operatorului;
  • Ac?ionarea dispozitivului.


  • Selecteaz? o sec?iune


   Cititoare de proximitate

   Standalone controlere


   Amortizoare de usi

   GEZE
   INIX
   Butonul logout


   Tastatur? cod

   Controlere de acces


   Detectoare de metal

   Turnicheti

   Forma?ia "askold"
   Gama "Bizan?ului"
   Gama de "Grand"
   Gama "clasic"
   Seria de Titan

   ?ncuietori electromagnetice

   Incuietori electromecanice


   Incuietori electromecanice

   ID-uri electronice
   Top vanzatori


   Sortare dup?:
   Nume de produs sau serviciu

   Contacte
   Skype Me ™! Maxim
   Skype Me ™! Roman
   492019862
   319441462
   info@kaschtan.com
   valutar
   noastra de dezvoltare

   TP emi?ator TP emi?ator
   553 lei

   KU-1 KU-1
   196 lei

   Grozozaschita-GZ-01 Trasnet - GZ-01
   128 lei

   VUR-1/4 VUR-1/4
   102 lei

   Kommutator-D-2/4 Comutator - D-2/4
   255 lei
   Publicitate
   Privat
   8.110/8.160
   10.950/11.250
   0.267/0.275   Copyright © 2001-2008 de catre PE "castan", Ucraina. Toate drepturile rezervate.
   Permisiunea este acordata pentru retiparirea materiale de pe Internet cu trimitere obligatorie la site-ul " Chestnut "
   Design si programare prin " aluna "
   Harta site-ului

   Va rugam sa re?ine?i ca acest site este pentru informa?ii numai in scopul ?i in nici un caz nu este o oferta publica. Pentru mai multe informa?ii privind disponibilitatea ?i costul bunurilor ?i (sau) servicii, va rugam sa contacta?i administratorul de servicii de client folosind o forma speciala de comunicare sau prin telefon:. (044) 496-77-36